Bouwplannen met een verhaal
De regelgeving van gemeenten en provincie spelen in op de ontwikkelingen in het buitengebied, maar vaak zijn de gewenste wijzigingen nog niet direct in het bestemmingsplan mogelijk. 

Vrijstellingsprocedures bieden uitkomst voor de realisatie van dit soort plannen, maar betekenen ook dat voor een vergunning vaak een langere termijn benodigd is. Met name deze complexere bouwprojecten behoren tot de activiteiten van Benbouw. Een mooi plan is vaak met goede argumenten te onderbouwen en kan ook een algemeen belang dienen.  In die gevallen spreekt men van een 'win win situatie', waarbij zowel voor de aanvrager als ook voor de gemeente winst behaald kan worden.

Dat samenwerken tot winst kan leiden, daar kunnen diverse door Benbouw gesponsorsde teams over meepraten.


1 | 2 | 3 | 4